.

Fórmulas fundamentales de integración

De por WikiMatematica.org

1. \int\frac {d} {dx}[f(x)]= f(x)+C

2. \int(u+v)dx=\int(u)dx+\int(v)dx

3. \int audx = a\int udx, siendo a una constante

4. \int u^m du = \frac {u^{m+1}} {m+1} +C , m no es igual a 1

5. \int \frac {du} {u} = In|u|+C

6. \int a^u du = \frac {a^u}{Ina}+C, a>0,a no es igual a 1

7. \int e^u du = e^u +C

8. \int sen u du = -cos u +C

9. \int cosudu = senu+C

10. \int tanudu = In|secu|+C

11. \int cotudu = In|senu|+C

12. \int secudu = In|secu+tanu| +C

13. \int cscudu = In|cscu-cotu| +C

14. \int sec^2udu = tanu+C

15. \int csc^2udu = -cotu+C

16. \int sec(u)tan(u)du = secu +C

17. \int csc(u)cot(u)du = -csc(u)+C

CH

Anuncios